Team

Researchers: Nataliya Baryshnikova, Maria Bolotnikova, Sergey Bondarenko, Kristina Golomazova, Pavel Gnilorybov, Dariya Durneva, Alyona Zueva, Daniil Kazbekov, Olga Krupsckaja, Olga Lebedeva, Alexey Makarov, Anna Margolis, Maria Menshikova, Evgueny Natarov, Pyotr Novikov, Mikhail Pogorelov, Maria Pozdeeva, Alexandra Polivanova, Katherine Pjanova, Dina Suleymanova, Varvara Feofanova, Maria Shilova, Svetlana Shuranova

Cinematography, filmmaking: Vasily Bogatov, Maria Degtyaryova, Natalya Jozef, Tasya Krougovykh

Design: Natasha Shendrik

Cartography: Sofya Gavrilova, Polina Golovko

Proofreading: Olga Lebedeva

Translation: Meeri Siukonen

Programming: Konstantin Polivanov (Polivanov Studio), Maxim Dubinin, Konstantin Gor (NextGis)